Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Angela Kleinová - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BARTOŠ, Josef** - ARRESE-IGOR, Silvia - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - KLEINOVÁ, Angela - ALEGRÍA, Angel. Dynamics of confined short-chain alkanol in MCM-41 by dielectric spectroscopy: Effects of matrix and system treatments and filling factor. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2020, vol. 12, no. 3, art.no. 610, [17] p. (2019: 3.426 - IF, Q1 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Typ: ADCA
  • HURAN, Jozef** - BALALYKIN, Nikolay - SASINKOVÁ, Vlasta - KLEINOVÁ, Angela - NOZDRIN, Mikhail A. - KOBZEV, Alexander P. - KOVÁČOVÁ, Eva. Very thin N-doped nanostructured carbon films on quartz and sapphire substrate: Photoelectron emission properties. In Thin Solid Films, 2020, vol. 709, art.no. 138200, [6] p. (2019: 2.030 - IF, Q3 - JCR, 0.513 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0040-6090. Typ: ADCA
  • KOVÁČOVÁ, Mária - KLEINOVÁ, Angela - VAJĎÁK, Ján - HUMPOLÍČEK, Petr - KUBÁT, Pavel - BODIK, Michal - MARKOVIĆ, Zoran M. - ŠPITÁLSKY, Zdenko**. Photodynamic-active smart biocompatible material for an antibacterial surface coating. In Journal of Photochemistry and Photobiology. B: Biology, 2020, vol. 211, art.no. 112012, [8] p. (2019: 4.383 - IF, Q1 - JCR, 0.835 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1011-1344. Typ: ADCA
  • MATYAŠOVSKÝ, Ján - SEDLIAČIK, Ján** - ŠIMON, Peter - NOVÁK, Igor - JURKOVIČ, Peter - DUCHOVIČ, Peter - SEDLIAČIKOVÁ, Mariana - CIBULKOVÁ, Zuzana - MIČUŠÍK, Matej - KLEINOVÁ, Angela. Antioxidation activity of cysteine and cystine prepared from sheep wool. In The Journal of the American Leather Chemists Association, 2020, vol. 115, no. 5, p. 166-175. (2019: 0.674 - IF, Q3 - JCR, 0.279 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0002-9726. Typ: ADCA
  • MOSNÁČKOVÁ, Katarína** - MRLÍK, Miroslav - MIČUŠÍK, Matej - KLEINOVÁ, Angela - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KASÁK, Peter - MOSNÁČEK, Jaroslav. A novel organic-inorganic hybrids with enhanced disperssibility and photo-actuating properties. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 52-53. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: <polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf>(Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia). Typ: AFH
  • NOVÁK, Igor** - KLEINOVÁ, Angela - MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, Peter - DUCHOVIČ, Peter - VALACHOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav. Investigation of Wood Surfaces Modification by Radio-Frequency Plasma. In Research Methodologies and Practical Applications of Chemistry : Innovations in Physical Chemistry: Monograph Series. - Oakville, Ontario : Apple Academic Press, 2020, p. 269-280. ISBN 978-1-77188-784-7.(Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy). Typ: AECA
  • NOVÁK, Igor** - CHODÁK, Ivan - PAVLINEC, Jiří - RYCHLÝ, Jozef - KLEINOVÁ, Angela - NÓGELLOVÁ, Zuzana - PREŤO, Jozef - VANKO, Vladimír. Investigation of hot melt adhesives based on selected metallocene copolymers. In PMA 2020 & SRC 2020 : International Conference on Polymeric Materials in Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : book of proceedings. - Bratislava : Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology, 2020, p. 169-173. ISBN 978-80-89841-13-4.(International Conference on Polymeric Materials in Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : PMA 2020 & SRC 2020). Typ: AFD
  • NOVÁK, Igor** - PAVLINEC, Jiří - CHODÁK, Ivan - RYCHLÝ, Jozef - KLEINOVÁ, Angela - NÓGELLOVÁ, Zuzana - PREŤO, Jozef - VANKO, Vladimír. Investigation of hot-melt adhesives based on selected metallocene copolymers. In Czech Chemical Society Symposium Series. - Praha, ČR : Czech Chemical Society, 2020, vol. 18, no. 3, p. 189. ISSN 2336-7202.(Sjezd českých a slovenských chemických společností). Typ: AFG
  • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KOZMA, Erika - OPÁLEK, Andrej - KRONEKOVÁ, Zuzana - KLEINOVÁ, Angela - NAGY, Štefan - KRONEK, Juraj - RYDZ, Joanna - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita**. Diclofenac embedded in silk fibroin fibers as a drug delivery system. In Materials, 2020, vol. 13, no. 16, art. no. 3580, [14] p. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus