Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Peter Cifra, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BENKOVÁ, Zuzana** - RIŠPANOVÁ, Lucia - CIFRA, Peter. Conformation of flexible and semiflexible chains confined in nanoposts array of various geometries. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2020, vol. 12, no. 5, art. no. 1064, [19] p. (2019: 3.426 - IF, Q1 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Typ: ADCA
  • BLEHA, Tomáš - CIFRA, Peter**. Compression and stretching of single DNA molecules under channel confinement. In Journal of Physical Chemistry B, 2020, vol. 124, no. 9, p. 1691-1702. (2019: 2.857 - IF, Q2 - JCR, 0.943 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1520-6106. Typ: ADCA
  • BLEHA, Tomáš - CIFRA, Peter**. Compression and stretching of single DNA molecules under channel confinement. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 28. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: <polymer.sav.sk/polymery2020/document/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf>(Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus