Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Marián Vrabec

Národné projekty

* Multifyzikálne efekty v mikro/nano-konštrukčných prvkoch MEMS/NEMS zariadení

Multiphysical effects in micro/nano structural elements in MEMS/NEMS devices

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sátor Ladislav PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ