Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BARBORÍK, Vladimír - BYSTRZAK, Magdalena. Modernizácia kritikou: Hamaliar, Chorváth, Bor a Matuška [Modernization by criticism: Hamaliar, Chorváth, Bor a Matuška]. Recenzenti Martin Golema, Pavel Janoušek. Prvé vydanie. Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023. 150 strán. Dostupné na internete: <BA140>. ISBN ISBN 978-80-8119-151-0 Typ: AAB
  • BARBORÍK, Vladimír. Minulosť v zrkadle prítomnosti: aktualizácia súčasnou prózou. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/280 Typ: BDF
  • BARBORÍK, Vladimír. Próza s otáznikmi : Dominika Moravčíková: Dom pre jeleňa. In Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. - Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023, s. 142-145. ISBN 978-80-8119-146-6. Typ: BEF
  • BARBORÍK, Vladimír. Próza a udalosť : Marek Vadas: Šesť cudzincov. In Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. - Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023, s. 88-90. ISBN 978-80-8119-146-6. Typ: BEF
  • BARBORÍK, Vladimír. "... sme spokojní". In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 1, s. 32-33. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Nepokojní spáči / Michaela Rosová. - Bratislava : Artfórum, 2022. Typ: EDI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus