Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Mgr. Vladimír Barborík CSc.

Národné projekty

Normalizácia v slovenskej literatúre: mechanizmy, aktéri, tvorba.

Normalization in Slovak Literature: Mechanisms, Actors, Production.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ