Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Ing. Ladislav Hluchý CSc.

Medzinárodné projekty

EGI-ACE - EGI pokročilé počítanie pre EOSC

EGI Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)

Doba trvania: 1.1.2021 - 30.6.2023
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

EOSC-Synergy - Európsky cloud pre otvorenú vedu – rozšírenie kapacít budovaním infraštruktúrneho potenciálu

European Open Science Cloud - Expanding Capacities by building Capabilities (EOSC-Synergy)

Doba trvania: 1.9.2019 - 31.10.2022
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

Návrh modelov strojového učenia pre vysoko-výkonné počítanie.

Development of machine learning models for high-performance computing

Doba trvania: 1.4.2020 - 31.12.2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.


Národné projekty

Nové metódy a prístupy pre distribuované škálované počítanie

New Methods and Approaches for Distributed Scalable Computing

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

* SIVVP - Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

The Slovak Infrastructure for High Performance Computing - Regional Competitiveness and Employment

Doba trvania: 15.1.2010 - 30.4.2021
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.

SVASAS - Systém pre automatizáciu videa a štatistík v športe

Sports Video And Statictics Automation System (SVASAS)

Doba trvania: 1.6.2020 - 30.11.2022
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ