Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Bohumila Ferenčuhová DrSc.

Národné projekty

* Výstupenia zo svetových vojen

Exiting wars

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Kšiňan Michal PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ