Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

doc. Ing. Karel Saksl, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALLÓKOVÁ, Beáta - MOLČANOVÁ, Zuzana - BRESTOVIČ, Tomáš - JASMINSKÁ, Natália - MICHALIK, Štefan - SAKSL, Karel. Development and research of copper filter for full face masks prepared by powder metallurgy technology. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 61. ISBN 978-80-553-4064-7. (VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • MIŽENKOVÁ, Wanda - MOLČANOVÁ, Zuzana - BALLÓKOVÁ, Beáta - SAKSL, Karel - ZRODOWSKI, Lukasz. Development of biodegradable zinc-based alloys for biomedical applications. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 23. ISBN 978-80-553-4064-7. (APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • MOLČANOVÁ, Zuzana - BALLÓKOVÁ, Beáta - MIŽENKOVÁ, Wanda - DŽUPON, Miroslav - ZALKA, Dóra - SAKSL, Karel. The yttrium substitution impact on the mechanical properties of biodegradable Mg_66Zn_30Ca_4 alloy. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 65. ISBN 978-80-553-4064-7. (APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • SAKSL, Karel. Praktické cvičenia z röntgenovej difraktometrie II : Vysokoškolský učebný text. Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 2022. 143 s. ISBN 978-80-574-0090-5 Typ:
 • ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - VARCHOLOVÁ, Dagmara - JASMINSKÁ, Natália - LÁZÁR, Marián - BRESTOVIČ, Tomáš - SAKSL, Karel**. Vývoj materiálov novej generácie pre absorbčné uskladnenie vodíka. In Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2022 : 15. celonárodná konferencia. Vodík a jeho budúcnosť na Slovensku. Košice, 17.3.2022. - Bratislava : Zväz slovenských VT spol., 2022. ISBN 978-80-971926-7-9. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2022 : celonárodná konferencia) Typ:
 • ŠUĽOVÁ, Katarína** - SAKSL, Karel - MOLČANOVÁ, Zuzana - OROSZOVÁ, Lenka - BRESTOVIČ, Tomáš - JASMINSKÁ, Natália - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - PODOBOVÁ, Mária - MÖLLMER, Jens - LANGE, Marcus - ŠULÍKOVÁ, Michaela - MICHALÍK, Štefan. Material characterization of Mg-based metallics glasses and their hydrogen storage behaviour. In Hydrogen days 2022 : 12th international conference on hydrogen technologies. Book of abstracts. Praha, 23.-25.3.2022. - Czech Hydrogen Technology Platform, 2022, p. 62. ISBN 978-80-907264-7-5. (Hydrogen days 2022 : international conference on hydrogen technologies) Typ:
 • ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - VARCHOLOVÁ, Dagmara - SAKSL, Karel. Materials for hydrogen absorption storage. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 14. ISBN 978-80-553-4064-7. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - SAKSL, Karel - VARCHOLOVÁ, Dagmara - LÁZÁR, Marián - TÓTH, Lukáš - JASMINSKÁ, Natália - BRESTOVIČ, Tomáš. Development of materials for solid state hydrogen storage. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 20. ISBN 978-80-553-4064-7. (Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • VARGA, M. - GALDUN, L.** - KUNCA, Branislav - VEGA, Victor - GARCÍA, J. - PRIDA, Victor - BARRIGA.CASTRO, Enrique D. - LUNA, Carlos - DIKO, Pavel - SAKSL, Karel - VARGA, R. FORC and TFORC analysis of electrodeposited magnetic shape memory nanowires array. In Journal of Alloys and Compounds, 2022, vol. 897, p. 163211-1 -163211-9. ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.163211 Typ: ADCA
 • VARCHOLOVÁ, Dagmara** - ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - SAKSL, Karel. Lightweight high-entropy alloys for hydrogen storage. In Hydrogen days 2022 : 12th international conference on hydrogen technologies. Book of abstracts. Praha, 23.-25.3.2022. - Czech Hydrogen Technology Platform, 2022, p. 61. ISBN 978-80-907264-7-5. (Hydrogen days 2022 : international conference on hydrogen technologies) Typ:
 • VARCHOLOVÁ, Dagmara - ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - SAKSL, Karel. Light-weight high-entropy alloys for hydrogen storage. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 21. ISBN 978-80-553-4064-7. (Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus