Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Karel Saksl DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* REDHYBEAR - Výskum a vývoj energeticky úsporného hybridného ložiskového reduktora so zníženým opotrebením pre robotické zariadenia (pre Priemysel 4.0)
Research and development of energy saving hybrid bearing reducer with lowered wear rate for robotic equipment (for Industry 4.0)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022
BiAll - Vývoj nových biodegradovateľných kovových zliatin určených pre medicínske a protetické aplikácie
Development of new biodegradable metal alloys for medical and prosthetic applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Saksl Karel DrSc.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2021
Vývoj nových biodegradovateľných kovových zliatin určených pre medicínske aplikácie
Development of new biodegradable metal alloys for medical applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Saksl Karel DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ