Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Karel Saksl DrSc.

Národné projekty

* REDHYBEAR - Výskum a vývoj energeticky úsporného hybridného ložiskového reduktora so zníženým opotrebením pre robotické zariadenia (pre Priemysel 4.0)

Research and development of energy saving hybrid bearing reducer with lowered wear rate for robotic equipment (for Industry 4.0)

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol DrSc.

HydroHEA - Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách

Research and development of new high - entropy alloys for efficient hydrogen storage in energy applications

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Saksl Karel DrSc.

VaTRsEDVFsOAM - Vývoj a testovanie respirátorov s efektívnou degradáciou vírusov filtra s obsahom antivirotických materiálov

Development and testing of respirators with efficient degradation of viruses by filters containing antiviral materials

Doba trvania: 16.9.2020 - 31.12.2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Saksl Karel DrSc.

* VaTRsEDVFsOAM - Vývoj a testovanie respirátorov s efektívnou degradáciou vírusov filtrami s obsahom antivirotických materiálov

Development and Testing of Respirators with Efficient Degradation of Viruses by Filters Containing Antiviral Materials

Doba trvania: 16.9.2020 - 31.12.2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ballóková Beáta PhD.

* NOVEMBER - Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou

Development of novel 3D materials for post lithium ion batteries with high energy density

Doba trvania: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ballóková Beáta PhD.

Vývoj nových biodegradovateľných kovových zliatin určených pre medicínske aplikácie

Development of new biodegradable metal alloys for medical applications

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Saksl Karel DrSc.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ