Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Iveta Sinaiová - projektová činnosť

Národné projekty

* DIZAJN TOPOGRAFIE POVRCHOV NÁSTROJOV Z WC-Co S APLIKOVANÝMI PVD POVLAKMI
DESIGN SURFACE TOPOGRAPHY TOOLS FROM THE WC-Co APPLIED PVD COATING
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ