Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Radovan Bureš, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BALÁŽ, Matej - DŽUNDA, Róbert - BUREŠ, Radovan - SOPČÁK, Tibor - CSANÁDI, Tamás. Mechanically induced self-propagating reactions (MSRs) to instantly prepare binary metal chalcogenides: assessing the influence of particle size, bulk modulus, reagents melting temperature difference and thermodynamic constants on the ignition time. In RSC Mechanochemistry, 2024, vol. 1, no.1, p. 94-105. ISSN 2976-8683. (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. VEGA 2/0084/23 : Ziskavanie zlata z koncentratu Biely vrch (Detva) s vyuzitim rias a mechanickej aktivacie. CA18112 : Mechanochemistry for Sustainable Industry. APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Typ: ADEB
  • BALÁŽ, Peter - BARAN BURCAK, Arda - AYDEMIR, Umut - MIKULA, Andrzej - NIERODA, Pawel - BALÁŽ, Matej - FINDORÁKOVÁ, Lenka - BUREŠ, Radovan - PUCHÝ, Viktor - ERDEMOGLU, Murat - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** - GUILMEAU, Emanuel - AL BACHA, Sandy. Modification of tetrahedrite Cu12Sb4S13 thermoelectric performance via the combined treatment of mechanochemistry and composite formation. In Solid State Sciences, 2024, vol. 151, art. no. 107497. (2023: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.581 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1293-2558. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2024.107497 (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. ERA-MIN3 Joint Call 2021 : POTASSIAL 27: Zero-waste valorisation of feldspathic ores: Green application and sustainable sourcing of strategic raw materials) Typ: ADCA
  • BIRČÁKOVÁ, Zuzana - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Modelling of the hysteresis originating from reversible magnetization processes and the accompanying energy losses. In EMSA2024 : The 14. European magnetic sensors and actuators conference. Košice, 24-27.6.2024. - Košice : ŠafárikPress Publishing, 2024, p. 107-108. ISBN 978-80-574-0340-1. (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. EMSA 2024 : European magnetic sensors and actuators conference) Typ: AFH
  • BUREŠ, Radovan - NESLUŠAN, M. - FÁBEROVÁ, Mária - ČILLIKOVÁ, Mária - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - MILYUTIN, Vasily**. Formation of effective non-ferromagnetic barrier in Fe/MgO soft magnetic composite. In ACS Applied Electronic Materials, 2024, vol. 6, p. 1928-1939. (2023: 4.3 - IF, Q1 - JCR, 1.058 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2024 - Current Contents, WOS). ISSN 2637-6113. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsaelm.3c01829 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0099/24 : Povrchové inžinierstvo práskových feromagnetických častíc a štruktúra magneticky mäkkých kompozitov) Typ: ADCA
  • BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Spôsob výroby kompozitných magnetických práškov autonómnym mletím : Patentový spis č. SK 289198 B6. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2024. 7 s. Typ: AGJ
  • KOVAĽ, Vladimír** - VIOLA, Giusuppe - ZHANG, Man - FÁBEROVÁ, Mária - BUREŠ, Radovan - YAN, Haixue. Dielectric relaxation and conductivity phenomena in ferroelectric ceramics at high temperatures. In Journal of the European Ceramic Society, 2024, vol. 44, p. 2886-2902. (2023: 5.8 - IF, Q1 - JCR, 1.198 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.12.015 (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie. APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami) Typ: ADCA
  • MACIASZEK, Robert** - KOLLÁR, P. - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - TKÁČ, Martin - FÜZER, J. - OLEKŠÁKOVÁ, D. - VOLAVKA, Dominik - SAMUELY, Tomáš - KOVÁČ, Jozef - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Effects of particle surface modification on magnetic behavior of soft magnetic Fe@SiO2 composites and Fe compacts. In Journal of Materials Science, 2024, vol. 59, p. 11781-11798. (2023: 3.5 - IF, Q2 - JCR, 0.781 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-2461. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10853-024-09881-1 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami) Typ: ADCA
  • MILYUTIN, Vasily** - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - MOLČANOVÁ, Zuzana - KUNCA, Branislav - STASHKOVA, L.A. - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. Machine learning assisted optimization of soft magnetic properties in ternary Fe-Si-Al alloys. In Journal of Materials Research and Technology, 2024, vol. 29, pp. 5060-5073. (2023: 6.2 - IF, Q1 - JCR, 1.091 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2238-7854. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2024.02.215 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania. VEGA 2/0099/24 : Povrchové inžinierstvo práskových feromagnetických častíc a štruktúra magneticky mäkkých kompozitov) Typ: ADCA
  • RAVI, Soundariya - BUREŠ, Radovan. Mechanochemically modified Fe and FeSi powders for magnetically soft applications. In Metalurgia Junior 2024 : Zborník príspevkov. Herľany, 6.-7.6.2024. Ed. Lenka Girmanová, Miriam Vincejová. - Košice : Technická univerzita, 2024, p. 169-174. ISBN 978-80-553-4034-0. (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0099/24 : Povrchové inžinierstvo práskových feromagnetických častíc a štruktúra magneticky mäkkých kompozitov. Metalurgia Junior 2024) Typ: AFD
  • ZELENKA, Tomáš - BALÁŽ, Matej - FÉROVÁ, Marta - DIKO, Pavel - BEDNARČÍK, Jozef - KIRÁLYOVÁ, Alexandra - ZAUŠKA, Ľuboš - BUREŠ, Radovan - SHARDA, Pooja - KIRÁLY, Nikolas - BADAČ, Aleš - VYHLÍDALOVÁ, Jana - ŽELINSKÁ, M. - ALMÁŠI, Miroslav**. The influence of HKUST-1 and MOF-76 hand grinding/mechanical activation on stability, particle size, textural properties and carbon dioxide sorption. In Scientific Reports, 2024, vol. 14, p. 15386. (2023: 3.8 - IF, Q1 - JCR, 0.9 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-024-66432-z (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus