Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Radovan Bureš CSc.

Národné projekty

* Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie

Lead-free ferroelectric materials for energy storage applications

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír DrSc.

FUCO - Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami

Functional properties of compacted composites based on magnetic particles with surface-modified properties.

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan CSc.

* Katalyzátory pre elektrolýzu vody v membránových elektrolyzéroch.

Catalysts for water splitting in membrane electrolyzers.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Strečková Magdaléna PhD.

Povrchové inžinierstvo práškových feromagnetických častíc a štruktúra magneticky mäkkých kompozitov

Surface engineering of powder ferromagnetic particles and structure of soft magnetic composites

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan CSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ