Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu**. Maternal immune activation in rats attenuates the excitability of monoamine-secreting neurons in adult offspring in a sex-specific way. In European Neuropsychopharmacology, 2021, vol. 43, p. 82-91. (2020: 4.600 - IF, Q2 - JCR, 1.603 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0924-977X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2020.12.002 (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. NEURON II/2018/569/UNMET : Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu) Typ: ADCA
  • GRINCHII, Daniil - KHOURY, Talah - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu. Effects of Acute and Chronic Administration of Delta Opioid Receptor Ligands on the Excitability of Midbrain Serotonin and Hippocampal Glutamate Neurons in Rats. In CINP 2021 Virtual World Congress : 26 - 28 February 2021, Book of Abstracts. - Vienna : CINP Head Office, p. 232-233. Dostupné na internete: https://virtual.cinp2021.org/wp-content/uploads/2021/02/CINP2021_virtual_abstractbook.pdf (APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). CINP 2021 Virtual World Congress : Virtual World Congress) Typ: AFK
  • LACINOVÁ, Ľubica - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - GRINCHII, Daniil - BÖGI, Eszter - DREMENCOV, Eliyahu. Hippocampal excitability in early postnatal offsprings is only moderately affected by prenatal exposure to delta-opioid receptor agonist SNC80. In European Biophysics Journal with Biophysics Letters, 2021, vol. 50, suppl. 1, p. 107. (2020: 1.733 - IF, Q4 - JCR, 0.664 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - WOS). ISSN 0175-7571. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1007/s00249-021-01558-w (13th European Biophysics Conference, 24 - 28 July 2021, Vienna Austria) Typ: AEMA
  • MORAVČÍKOVÁ, Lucia - MORAVČÍK, Roman - JEŽOVÁ, Daniela - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu**. Delta-opioid receptor-mediated modulation of excitability of individual hippocampal neurons: mechanisms involved. In Pharmacological Reports, 2021, vol. 73, no. 1, p. 85-101. (2020: 3.024 - IF, Q3 - JCR, 0.706 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1734-1140. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43440-020-00183-2 (APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Vega č. 2/0107/16 : Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADMA
  • RONZHINA, Marina** - STRAČINA, Tibor - LACINOVÁ, Ľubica - ONDÁČOVÁ, Katarína - PAVLOVIČOVÁ, Michaela - MARŠÁNOVÁ, Lucie - SMÍŠEK, Radovan - JANOUŠEK, Oto - FIALOVÁ, K. - KOLÁŘOVÁ, Jana - NOVÁKOVÁ, Marie - PROVAZNÍK, I. Di-4-ANEPPS Modulates Electrical Activity and Progress of Myocardial Ischemia in Rabbit Isolated Heart. In Frontiers in Physiology, 2021, vol. 12, art. no. 667065. (2020: 4.566 - IF, Q1 - JCR, 1.320 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1664-042X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphys.2021.667065 Typ: ADCA
  • STRINGER, Robin N.* - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila* - SOUZA, Ivana A. - IBRAHIM, Judy - VACÍK, Tomáš - FATHALLA, Waseem Mahmoud - HERTECANT, Jozef - ZAMPONI, Gerald W. - LACINOVÁ, Ľubica - WEISS, Norbert**. De novo SCN8A and inherited rare CACNA1H variants associated with severe developmental and epileptic encephalopathy. In Molecular Brain, 2021, vol. 14, no. 1, art. no. 126. (2020: 4.041 - IF, Q2 - JCR, 1.748 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1756-6606. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13041-021-00838-y Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus