Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • CMARKO, Leoš - STRINGER, Robin N. - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - VACÍK, Tomáš - LACINOVÁ, Ľubica - WEISS, Norbert**. Secretory carrier-associated membrane protein 2 (SCAMP2) regulates cell surface expression of T-type calcium channels. In Molecular Brain, 2022, vol. 15, no. 1, art.no. 1. (2021: 4.399 - IF, Q2 - JCR, 1.292 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1756-6606. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13041-021-00891-7 Typ: ADMA
  • DREMENCOV, Eliyahu - DEKHTIARENKO, Roman - GRINCHII, Daniil - VIÑAS NOGUERA, Mireia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Sex-specific effect of perinatal mirtazapine administration and pregestational stress on the excitability of serotonergic neurons in rats. In 33rd CINP Hybrid World Congress of Neuropsychopharmacology : 9 - 13 June 2022 Virtual & Taipei, Taiwan, Book of Abstracts. - Zurich : CINP Head Office, 2022, p. 109-110. (CINP Hybrid World Congress of Neuropsychopharmacology) Typ: AFG
  • HOPPANOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica**. Voltage-dependent Ca(V)3.2 and Ca(V)2.2 channels in nociceptive pathways. In Pflugers Archiv-European Journal of Physiology, 2022, vol. 474, no. 4, p. 421-434. (2021: 4.458 - IF, Q2 - JCR, 1.133 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-6768. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00424-022-02666-y (Vega č. 2/0143/19 : Napäťovo závislé vápnikové kanály v nocicepcii) Typ: ADCA
  • HOPPANOVÁ, Lucia - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - IDUNKOVÁ, Alžbeta - TOMKO, Matúš - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Alteration of hippocampal excitability by prenatally applied antidepressant. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 35-36. ISBN 978-80-973719-4-4. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0081/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
  • HOPPANOVÁ, Lucia - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - IDUNKOVÁ, Alžbeta - TOMKO, Matúš - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Effect of antidepressant mirtazapine intake during gestation on the excitability of hippocampal neurons observed in the offspring. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, p. 2572, board number: S03-206. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. FENS Forum 2022) Typ: GII
  • HŘÍBKOVÁ, Hana - SVOBODA, Ondřej - BARTECKU, Elis - ZELINKOVÁ, Jana - HOŘÍNKOVÁ, Jana - LACINOVÁ, Ľubica - PISKÁČEK, Martin - LIPOVÝ, Břetislav - PROVAZNÍK, I. - GLOVER, Joel C. - KAŠPÁREK, Tomáš** - SUN, Yuh-Man. Clozapine Reverses Dysfunction of Glutamatergic Neurons Derived From Clozapine-Responsive Schizophrenia Patients. In Frontiers in Cellular Neuroscience, 2022, vol. 16, art. no. 830757. (2021: 6.147 - IF, Q1 - JCR, 1.661 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1662-5102. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fncel.2022.830757 (APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.) Typ: ADMA
  • IDUNKOVÁ, Alžbeta - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - HOPPANOVÁ, Lucia - TOMKO, Matúš - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Účinok mirtazapínu podávaného počas gravidity na excitabilitu hipokampálnych neurónov u potomstva. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. - Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 20. ISBN 978-80-974246-1-9. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Dni mladých biológov 11. ročník) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus