Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Július Oszlányi, CSc.

Vedúci vedecký pracovník
Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava
Slovenská republika
Fax: 02/ 5249 4508