Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Peter Gabko MSci.

Národné projekty

* Dizajn, syntéza a biochemické testovanie selektívnych inhibítorov Golgiho α-manozidázy II

Design, synthesis and biochemical evaluation of Golgi α-mannosidase II inhibitors

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bella Maroš PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ