Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

MSc. Olga Lisitsyna, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • LISITSYNA, Olga - GREBEN, O.B. - SARABEEV, Volodimir - RASHYDOV, Araz - OROS, Mikuláš. Gammarus balcanicus and Gammarus fossarum (Crustacea, Amphipoda) as the intermediate hosts of helminth parasites in Eastern Slovakia. In 27th Helminthological Days 2023. 1. vyd. - Prague : Charles University, Faculty of Pharmacy, 2023, s. 52. ISBN 978-80-908308-3-7. Dostupné na internete: https://portal.faf.cuni.cz/HD2023/Home ( : Vega č. 2/0093/23. No. 09I03-03-V01-00016 : Next generation EU through the Recovery and Resilience plan for Slovakia. No. 09I03-03-V01-00017 : Next generation EU through the Recovery and Resilience plan for Slovakia. Helminthological Days 2023) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus