Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Viera Poláková

Národné projekty

* Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch - digitálne technológie a starostlivosť

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šudila Žilinská Miroslava

* Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch – digitálne technológie a starostlivosť

Power, control and vulnerability in intimate relationships - digital technologies and care

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sekeráková Búriková Zuzana PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ