Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

MSc. Eduin Ivan González Castillo, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • AQUILAR-RABIELA, Arturo E.** - HOMAEIGOHAR, Shahin - GONZÁLEZ-CASTILLO, Eduin Ivan - SÁNCHEZ, Mirna L. - BOCCACCINI, Aldo R.**. Comparison between the astaxanthin release profile of mesoporous bioactive glass nanoparticles (MBGNs) and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV)/MBGN composite microspheres. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2023, vol. 15, art. no. 2432, [13] p. (2022: 5 - IF, Q1 - JCR, 0.72 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym15112432 Typ: ADCA
  • GONZÁLEZ-CASTILLO, Eduin Ivan** - TORRES, Yadir - GONZÁLEZ, Francisco J. - AQUILAR-RABIELA, Arturo E. - SHUTTLEWORTH, Peter S. - ELLIS, Gary J. - BOCCACCINI, Aldo R. Thermal and tribo-mechanical properties of high-performance poly(etheretherketone)/reduced graphene oxide nanocomposite coatings prepared by electrophoretic deposition. In The Journal of Materials Science, 2023, vol. 58, p. 10370-10388. (2022: 4.5 - IF, Q2 - JCR, 0.812 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-2461. Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus