Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

MVDr. Jana Kačírová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KAČÍROVÁ, Jana - LANCÍKOVÁ, Veronika - JOPČÍK, Martin - HRICOVÁ, Andrea. Identification of DNA methyltransferases and demethylases in Amaranthus. In 3rd EPI-CATCH Conference : CA19125 EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate Change, 30 May - 01 June 2023, Sofia, Bulgaria. - Sofia : Bulgarian Academy of Sciences, 2023, p. 49. Typ: GII
  • LANCÍKOVÁ, Veronika* - KAČÍROVÁ, Jana - HRICOVÁ, Andrea**. Identification and gene expression analysis of cytosine-5 DNA methyltransferase and demethylase genes in Amaranthus cruentus L. under heavy metal stress. In Frontiers in Plant Science, 2023, vol. 13, art. no.1092067. ISSN 1664-462X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1092067 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus