Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. (DŠ) Urszula Śmigielska

Medzinárodné projekty

* Konektivita v dobe železnej v Karpatskej kotline

Connectivity in the Iron Age in the Carpathian Basin

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.


Národné projekty

Burial ritual of the Lusatian culture in Slovakia and neighboring cultural-geographic regions on both sides of the Carpathian Arc during the Bronze and Early Iron Age

Burial ritual of the Lusatian culture in Slovakia and neighboring cultural-geographic regions on both sides of the Carpathian Arc during the Bronze and Early Iron Age

Doba trvania: 1.1.2023 -
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. (DŠ) Śmigielska Urszula

* Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia

Relics of cultural landscape – identification and interpretation

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ