Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Maryan Hrytsyna

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HRYTSYNA, Olha** - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - DENG, Qian - HRYTSYNA, Maryan. Rayleigh wave propagation in centrosymmetric materials with micro-stiffness, flexoelectric and micro-inertia effects. In Ultrasonics, 2024, vol. 141, art. no. 107317, 11 p. (2023: 3.8 - IF, Q1 - JCR, 1.093 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0041-624X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ultras.2024.107317 (SK-UA-21-0010 : Efekt nano-, mikro- a mezo-nehomogenít na makro termomechanické chovanie sa kompozitných konštrukcií) Typ: ADCA
  • HRYTSYNA, Olha** - TOKOVYY, Yuriy V. - HRYTSYNA, Maryan. Non-classical theory of electro-thermo-elasticity incorporating local mass displacement and nonlocal heat conduction. In Mathematics and Mechanics of Solids, 2024, vol. 29, no. 3, p. 539-559. (2023: 1.7 - IF, Q2 - JCR, 0.583 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1081-2865. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/10812865231201132 (SK-UA-21-0010 : Efekt nano-, mikro- a mezo-nehomogenít na makro termomechanické chovanie sa kompozitných konštrukcií) Typ: ADCA
  • TOKOVYY, Yuriy V.** - HRYTSYNA, Olha - HRYTSYNA, Maryan. Explicit thermal analysis of inhomogeneous multilayer cylinders using the direct integration method. In International Journal of Thermal Sciences, 2024, vol. 196, art. no. 108654, 12 p. (2023: 4.9 - IF, Q1 - JCR, 1.025 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1290-0729. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2023.108654 (SK-UA-21-0010 : Efekt nano-, mikro- a mezo-nehomogenít na makro termomechanické chovanie sa kompozitných konštrukcií) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus