Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Roman Soóky, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • SOÓKY, Roman. How (un)freedom is being developed : The linguistic world of one political party in Slovakia concerning liberalism. In Jazykovedný časopis, 2022, roč. 73, č. 3, s. 329-353. (2021: 0.191 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2023-0012 (VEGA č. 2/0014/19 : Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka) Typ: ADNB
  • SOÓKY, Roman. Niečo o slove sláčik. In Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa [elektronický dokument], 2023, 27.2.-5.3. Dostupné na internete: https://slovo.juls.savba.sk/2351 Typ: GII
  • SOÓKY, Roman. Niečo o slove kŕdeľ. In Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa [elektronický dokument], 2023, 13.3.-19.3. Dostupné na internete: https://slovo.juls.savba.sk/2801 Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus