Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Barbora Bajzová

Lekárska fakulta UK, Bratislava
študijný program: Lekárske neurovedy
9/2021 - súčasnosť

Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Bc. - biológia
Mgr. - fyziológia živočíchov a etológia
2015 - 2021

Inštruktorka jogovej terapie I. kv. stupňa 5/2022
PSYCARE - Harm reduction školenie 5/2022