Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Petra Švardová PhD.

Medzinárodné projekty

Ikonoklazmus vo verejnom priestore Československa po roku 1989. Dedičstvo socializmu v historickej perspektíve

Iconoclasm in the public space of Czechoslovakia after 1989. The heritage of socialism in historical perspective

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Švardová Petra PhD.


Národné projekty

* POLSOC - Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993

Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Šoltés Peter PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ