Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Ján Kuzmík DrSc.

Medzinárodné projekty

AGAMI_EURIGAMI - Európska inovatívna pokročilá GaN mikrovlnná integrácia

European Innovative GaN Advanced Microwave Integration

Doba trvania: 15.12.2022 - 14.12.2026
Program: EDF
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.

Európska sieť pre inovatívnu a pokročilú epitaxiu

European Network for Innovative and Advanced Epitaxy

Doba trvania: 1.11.2021 - 30.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.

NANOMAT - Heterogenná materiálová a technologická platforma pre novú doménu výkonovej nanoelektroniky

Heterogeneous Material and Technological Platform for a New Domain of Power Nanoelectronics

Doba trvania: 1.12.2022 - 30.11.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.


Národné projekty

Kritické aspekty rastu polovodičových štruktúr pre novú generáciu III-N súčiastok

Critical aspects of the growth for a new generation of III-N devices

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.

PEGANEL - p-GaN elektronika pre úsporu energie a post-CMOS obvody

p-GaN electronics for energy savings and beyond-CMOS circuits

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ