Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Igor Odrobina, CSc.

vedecký pracovník
Oddelenie aplikovanej matematiky
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5751 0410