Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Simona Klačanová

Národné projekty

Vplyv umelého zasnežovania na vlastnosti vrchnej vrstvy pôdy v horských oblastiach

The impact of artificial snowmaking on topsoil properties in mountainous areas

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2023
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Klačanová Simona

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ