Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Henrieta Havalová

Národné projekty

* ATP-závislá proteáza Lon a jej fosforylácia pri udržiavaní mtDNA a mitochondriálnej homeostázy

The ATP-dependent protease Lon and its phosphorylation in the maintenance of mtDNA and mitochondrial homeostasis

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pevala Vladimír PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ