Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Martin Predanocy, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KURUCOVÁ, N. - ŠAGÁTOVÁ, A. - PAVLOVIČ, M. - ZAŤKO, Bohumír - KOVÁČOVÁ, Eva - BOHÁČEK, Pavol - ŠKRINIAROVÁ, Jaroslava - PREDANOCY, Martin. Experimental analysis of the electric field distribution in semi-insulating GaAs detectors via alpha particles. In Journal of Instrumentation, 2024, vol. 19, art. no. C03049. (2023: 1.3 - IF, Q3 - JCR, 0.58 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1748-0221. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/03/C03049 Typ: ADCA
  • PREDANOCY, Martin** - ŠKRINIAROVÁ, Jaroslava - ANDOK, Robert - NEMEC, Pavol. Smart print UV system: a high-resolution maskless lithography technology for cost-effective and rapid fabrication. In AIP Conference Proceedings, 2024, vol. 3054, art. no. 080001. (2023: 0.152 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0188194 (APCOM 2023 : International Conference on Applied Physics of Condensed Matter) Typ: ADMB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus