Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mirco Sambrotta PhD.

Národné projekty

* Logika, epistemológia a metafyzika fikcie

Logic, Epistemology and Metaphysics of Fiction

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vacek Martin PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ