Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Anita Kozubová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KOZUBOVÁ, Anita. ‘With a Weapon in Hand and a Horse by Side.’ Weapons and Horse Harness in Graves of Vekerzug Culture from an Interregional Perspective. In Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego ośrodka archeologicznego. - Rzeszów : Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021, vol. 42, p. 81-112. ISBN 978-83-8277-007-0. ISSN 0137-5725. Dostupné na: https://doi.org/10.15584/misroa.2021.42.5 (VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Typ: ABA
  • KOZUBOVÁ, Anita - REPKA, Dominik - HUDÁK, Matúš - HUDÁKOVÁ, Mária - HLOŽEK, Martin - HORVÁTH, Martin. A new hoard of iron artefacts from Hrabušice, Spišská Nová Ves district : Southern contacts of Spiš region in the Late Hallstatt/Early La Tène period. In Early Iron Age in Central Europe 2022 : 4th international conference Nitra 6-9 July 2022. Books of abstracts. Ed. Lucia Benediková. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 18, + poster. ISBN 978-80-8196-060-4. (VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia) Typ: AFF
  • PATTERSON, Nick - ISAKOY, Michael - KOZUBOVÁ, Anita. Large-scale migration into Britain during the Middle to Late Bronze Age. In Nature, 2022, vol. 601, no., p. 588-610. (2021: 69.504 - IF, Q1 - JCR, 17.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0028-0836. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41586-021-04287-4 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus