Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Lucia Čahojová

Medzinárodné projekty

* Integrovaný prístup k ochrane ohrozených rastlín v 21. storočí

An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century

Doba trvania: 15.10.2019 - 14.10.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šibíková Mária PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ