Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Mária Galšneiderová

doktorandka
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: neuvedený