Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Dóra Belán

Absolvovala som magisterské štúdium sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V diplomovej práci som skúmala postoje, predsudky a vzťahy medzi slovenskou majoritou a maďarskou minoritou na Slovensku. V súčasnosti som dennou študentkou doktorandského programu sociálna a pracovná psychológia na FSEV UK so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Témou mojej dizertačnej práce je "Teória medziskupinovej hrozby verzus hypotéza priameho kontaktu", v ktorej sa budeme zaoberať postojmi Slovákov voči rôznym menšinám na Slovensku. Popri doktorandskom štúdiu pracujem v medzinárodnej firme na oddelení rozvojových programov, kde mojou hlavnou úlohou je psychodiagnostické testovanie zamestnancov.