Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Veronika Szeghy-Gayer PhD.

Medzinárodné projekty

* Local History Košice 1944 - 1945

Local History Košice 1944 - 1945

Doba trvania: 15.1.2023 -
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fogelová Patrícia PhD.


Národné projekty

Epidémie a protiepidemické opatrenia na území Slovenska v dlhom 19. storočí

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Szeghy-Gayer Veronika PhD.

Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Szeghy-Gayer Veronika PhD.

* Žena a svet práce. Zmeny vo vzdelávaní a zamestnanosti žien na Slovensku v rokoch 1918 - 1960

Woman and the world of work: Changes in the education and employment of women in Slovakia between 1918 and 1960

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gallová Miroslava PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ