Informačná stránka zamestnanca SAV

Doc. Ing. Anna Přibilová PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Nositeľné robotické zariadenia pre posilnenie, podporu alebo náhradu motorických funkcií človeka
Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Přibilová Anna PhD.
Doba trvania: 15.3.2017 - 14.3.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ