Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Maksym Karpets - projektová činnosť

Národné projekty

* NANOELEN - Nanokvapaliny v elektrotechnike
Nanofluids in Electrical Engineering
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rajňák Michal PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ