Informačná stránka zamestnanca SAV

Dan Cristian Zeman PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

-
Philosophy of Language: Slovak-Austrian Cooperation
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Zeman Dan Cristian PhD.
Doba trvania: 10.3.2020 -

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ