Informačná stránka zamestnanca SAV

Dan Cristian Zeman PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

-
Philosophy of Language: Slovak-Austrian Cooperation
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Zeman Dan Cristian PhD.
Doba trvania: 10.3.2020 -


Národné projekty

* Logika, epistemológia a metafyzika fikcie
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vacek Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ