Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. - publikačná činnosť

Všetky publikácie

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

 • SŤAHEL, Richard. Lovelockov koncept udržateľného ústupu a jeho konzekvencie [Lovelock's Concept of Sustainable Retreat and its Consequences]. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 5, s. 352-365. (2018: 0.201 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/05221350filozofia.2019.74.5.1.pdf>. Typ: ADDB

  Citácie:
  [2.1] SMREKOVÁ, Dagmar. K otázke kolektívnej morálnej zodpovednosti neštruktúrovaných zoskupení. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 8, s. 608-621. ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/10252140filozofia.2019.74.8.2.pdf>., Registrované v: WOS

 • SŤAHEL, Richard. Sustainable development in the shadow of climate change. In Civitas : revista de ciências sociais, 2019, v. 19, no. 2, p. 337-353. (2019 - SCOPUS). ISSN 1519-6089 (print), 1984-7289 (online). Dostupné na internete: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/31971>. Typ: ADMB
 • SŤAHEL, Richard. The Concept of sustainable retreat as an answer to Anthropocene challenges. In EIBEA 2019. Encontro Iberoamericano de Estudos do Antropoceno : atas. Editores João Ribeiro Mendes, Bernhard Josef Sylla. - Braga : Universidade do Minho, 2019, pp. 195-215. ISBN 978-989-33-0396-2. Dostupné na internete: <http://www.ceps.ilch.uminho.pt/static/publications/eibea2019_atas.pdf>. Typ: AFC
 • SŤAHEL, Richard. Rozhodne o osude planetárneho ekosystému Čína? [Will China deside the fate of the planetary ecosystem?]. In Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice, 28. - 29. 11. 2019. Zostavovatelia Andrianna Baleha ... [et al.] ; recenzenti Kristína Baculáková, Katarína Brocková ... [et al.]. - Bratislava : Publishing Ekonóm, 2019, s. 937-947. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412. Dostupné na internete: <https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2019/Smolenice_2019_Final.pdf?fbclid=IwAR2oJR6fLj33YPFeFnQeJZI86Zz6svwUFaQZMS3pmTic5druhyhuTSN8qjw>. Typ: AFD
 • SŤAHEL, Richard. Na úvod. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 8, s. 591. (2018: 0.201 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Typ: GII
 • SŤAHEL, Richard. Na úvod. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 5, s. 351. (2018: 0.201 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Typ: GII
 • SŤAHEL, Richard. China's Approach to the Environmental Civilization. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2020, vol. 30, iss. 2, pp. 164-173. (2019: 0.125 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - Scopus). ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/journals/humaff/30/2/article-p164.xml?tab_body=pdf-69320>(VEGA č. 1/0291/18 : Historicko-filozofická analýza environmentálneho myslenia, skúmanie jeho vplyvov na etické, právne a politické myslenie a jeho spoločenská odozva). Typ: ADNB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus