Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. Mgr. Richard Sťahel PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Historicko-filozofická analýza environmentálneho myslenia, skúmanie jeho vplyvov na etické, právne a politické myslenie a jeho spoločenská odozva
Historic-philosophical analysis of environmental thinking, research on its influences on ethical, legal and political thinking and its social response.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sťahel Richard PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ