Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Rastislav Rovný, PhD.

vedecký pracovník
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 3229 kl. 6022
ORCID:
Číslo ORCID