Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Pavol Bobek PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* PRISLO - Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí
Contribution of Slovakia to Economic and Social Development of Central European Urnefields
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mitáš Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ