Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Marek Debnár PhD.

Medzinárodné projekty

Dištančné čítanie Európskej literárnej histórie (1840 – 1920)

Distant Reading for European Literary History

Doba trvania: 3.11.2017 - 2.11.2021
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Debnár Marek PhD.


Národné projekty

* „Geopoetika“ Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918.

The „Geopoetics“ of Bratislava: the Representation of the City in Slovak Literature after 1918

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Passia Radoslav Ph.D.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ