Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Marek Debnár PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Dištančné čítanie Európskej literárnej histórie (1840 – 1920)
Distant Reading for European Literary History
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Debnár Marek PhD.
Doba trvania: 3.11.2017 - 2.11.2021


Národné projekty

* „Geopoetika“ Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918.
The „Geopoetics“ of Bratislava: the Representation of the City in Slovak Literature after 1918
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Passia Radoslav Ph.D.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ