Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

RNDr. Silvia Líšková, PhD.

Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: neuvedený
Výskumné zameranie:
hypertenzia, endotelom vylučované faktory, sympatikový nervový systém, myografia izolovaných artérií
ORCID:
Číslo ORCID