Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

MSc. Hamed Peidayesh, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • GHEYSOORI, Parvaneh - PAYDAYESH, Azin** - JAFARI, Maryam - PEIDAYESH, Hamed. Thermoresponsive nanocomposite hydrogels based on Gelatin/poly (N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) for controlled drug delivery. In European Polymer Journal, 2023, vol. 186, art. no. 111846, [14] p. ISSN 0014-3057. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2023.111846 Typ: ADCA
  • SAPAROVÁ, S. - FRIČOVÁ, O. - PEIDAYESH, Hamed - KOVAĽAKOVÁ, M. Changes in structure and molecular mobility on thermoplastic starch-based nanocomposites caused by long term storage. In 26th Conference of Slovak Physicists, 05. - 08. september 2022, Košice : Proceedings. - Košice, Slovak republic : Slovak Physical Society, 2022, p. 125-126. ISBN 978-80-89855-19-3. (Conference of Slovak Physicist) Typ: AFD
  • ŠMÍDOVÁ, Natália - PEIDAYESH, Hamed - BARAN, Anton - FRIČOVÁ, Oľga - KOVAĽAKOVÁ, Mária - KRÁLIKOVÁ, Ružena** - CHODÁK, Ivan**. Influence in air humidity level on the structure and mechanical properties of thermoplastic starch-montmorillonite nanocomposite during storage. In Materials, 2023, vol. 16, art. no. 900, [19] p. ISSN 1996-1944. Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus