Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

MSc. Hamed Peidayesh, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ONDRIŠ, Leoš** - HUTNÍKOVÁ, Mária - POPOVIČ, Ľuboš - PEIDAYESH, Hamed - FRIČOVÁ, Oľga. XRD and DMA study of thermoplastic starch-based nanocomposites. In AIP Conference Proceedings, 2024, vol. 3054, art. no. 030010. (2023: 0.152 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0187435 Typ: ADMB
  • PEIDAYESH, Hamed - ONDRIŠ, Leoš - SAPAROVÁ, Simona - KOVAĽAKOVÁ, Mária - FRIČOVÁ, Oľga - CHODÁK, Ivan**. Biodegradable nanocomposites based on blends of poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) and thermoplastic starch filled with montmorillonite (MMT): Physico-mechanical properties. In Materials, 2024, vol. 17, iss. 3, art. no. 540. (2023: 3.1 - IF, Q1 - JCR, 0.565 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma17030540 Typ: ADCA
  • PEIDAYESH, Hamed** - NÓGELLOVÁ, Zuzana - CHODÁK, Ivan. Effects of peroxide and sulfur curing systems on physical and mechanical properties of nitrile rubber composites: A comparative study. In Materials, 2024, vol. 17, iss. 1, art. no. 71. (2023: 3.1 - IF, Q1 - JCR, 0.565 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma17010071 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus