Informačná stránka zamestnanca SAV

MSc. Hamed Peidayesh - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • PEIDAYESH, Hamed - AHMADI, Zahed** - KHONAKDAR, Hossein Ali - ABDOUSS, Majid - CHODÁK, Ivan**. Baked hydrogel from corn starch and chitosan blends cross-linked by citric acid: Preparation and properties. In Polymers for Advanced Technologies, 2020, vol. 31, iss. 6, p. 1256-1269. (2019: 2.578 - IF, Q2 - JCR, 0.562 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1042-7147. Typ: ADCA
  • PEIDAYESH, Hamed - HEYDARI, Abolfazl - ŠPITÁLSKY, Zdenko - NÓGELLOVÁ, Zuzana - CHODÁK, Ivan**. Electrical conductivity behavior of SB filled with carbon black, graphite and their mixtures under cyclic mechanical stress. In PMA 2020 & SRC 2020 : International Conference on Polymeric Materials in Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : book of proceedings. - Bratislava : Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology, 2020, p. 197-200. ISBN 978-80-89841-13-4.(International Conference on Polymeric Materials in Automotive & 24th Slovak Rubber Conference : PMA 2020 & SRC 2020). Typ: AFD

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus