Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Katarína Marcineková

Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/3229 6098