Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - VALKOVIČOVÁ, Terézia - ŠKOPKOVÁ, Martina - STANÍK, Juraj. DNA diagnostika najčastejších monogénových foriem diabetu na Slovensku = DNA diagnostics of the most common forms of monogenic diabetes in Slovakia. In Diabetes a obezita : časopis Slovenskej diabetologickej spoločnosti, 2019, roč. 19, č. 37, s. 13-19. ISSN 1335-8383.(VEGA 1/0211/18 : Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY. APVV-0187-12 : Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie). Typ: ADFB
  • GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - ŠKOPKOVÁ, Martina - STANÍKOVÁ, Daniela - BRENNEROVÁ, Katarína - STANÍK, Juraj. Vzácne formy monogénového diabetu. In Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Praha, CZ, 2019, vol. 22, suppl. 1, p. 27. ISSN 1211-9326.(Diabetologické dny. APVV-0187-12 : Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie. VEGA 1/0211/18 : Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY. APVV-15-0067 : Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchcu na báze celonárodného skríningu). Typ: AFG
  • KOLNÍKOVÁ, Miriam - JUNGOVÁ, Petra - ŠKOPKOVÁ, Martina - FOLTAN, Tomáš - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - MATTOŠOVÁ, Slávka. Late infantile metachromatic leukodystrophy due to novel pathogenic variants in the PSAP gene. In Journal of Molecular Neuroscience, 2019, vol. 67, no. 4, p. 559-563. (2.577 - IF2018). ISSN 0895-8696.(APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií). Typ: ADCA
  • STANÍK, Juraj - ŠKOPKOVÁ, Martina - VALKOVIČOVÁ, Terézia - HUČKOVÁ, Miroslava - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Age of diabetes onset in patients with mody. In STANÍK, Juraj - ŠKOPKOVÁ, Martina. 7th Meeting of EASD study group on genetics of diabetes EASD-SGGD : programme & abstract book. - Praha, 2019, p. 62.(APVV-0187-12 : Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie. VEGA 1/0211/18 : Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY. VEGA 2/0083/17 : Celoexómové sekvenovanie u pacientov s podozrením na primárne mitochondriopatie. Meeting of EASD study group on genetics of diabetes EASD-SGGD). Typ: AFK
  • VALKOVIČOVÁ, Terézia - ŠKOPKOVÁ, Martina - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Novel insights into genetics and clinics of the HNF1A-MODY. In Endocrine Regulations, 2019, vol. 53, no. 2, p. 110-134. ISSN 1210-0668.(VEGA 1/0211/18 : Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY. APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií. TRANSENDOGEN : ITMS 26240220051). Typ: ADNB
  • VALKOVIČOVÁ, Terézia - ŠKOPKOVÁ, Martina - HUČKOVÁ, Miroslava - KLIMEŠ, Iwar - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. HSHS-CRP as a biomarker for HNF1A-mody. In 7th Meeting of EASD study group on genetics of diabetes EASD-SGGD : programme & abstract book. - Praha, 2019, p. 63.(VEGA 1/0211/18 : Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY. Meeting of EASD study group on genetics of diabetes EASD-SGGD). Typ: AFK
  • VALKOVIČOVÁ, Terézia - ŠKOPKOVÁ, Martina - JUČKOVÁ, Miroslava - KLIMEŠ, Iwar - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. HSCRP ako biomarker pre HNF1 A-MODY. In Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Praha, CZ, 2019, vol. 22, suppl. 1, p. 36. ISSN 1211-9326.(Diabetologické dny. VEGA 1/0211/18 : Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY). Typ: AFK
  • VARGA, Lukáš - DANIŠ, Daniel - ŠKOPKOVÁ, Martina - MAŠINDOVÁ, Ivica - SLOBODOVÁ, Zuzana - DEMESOVÁ, Lucia - PROFANT, Milan - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Novel EYA4 variant in Slovak family with late onset autosomal dominant hearing loss: a case report. In BMC Medical Genetics, 2019, vol. 20, no. 1, art. 84. (1.740 - IF2018). ISSN 1471-2350.(APVV-15-0067 : Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchcu na báze celonárodného skríningu. VEGA 1/0214/16 : Celoexómové sekvenovanie v multiplexných rodinách s hereditárnou poruchou sluchu na Slovensku: identifikácia nových génových variantov.). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus