Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Daniela Gašperíková DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

MITOGEN - Celoexómové sekvenovanie u pacientov s podozrením na primárne mitochondriopatie
Whole exome sequencing in patients with primary mitochondriopathies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY
Diagnostic and pharmacogenetic aspects of monogenic diabetes type MODY
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
DEAFGEN - Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchu na báze celonárodného skríningu
Identification of novel gene variants of hereditary hearing loss based on nationwide screening
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
DIAPED - Komplexná inovatívna diagnostika a personalizovaná liečba diabetes mellitus u detí
Comprehensive innovative diagnostics and personalized treatment of diabetes mellitus in children
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.10.2019 - 31.3.2022
HYPOMITGEN - Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ