Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Daniela Gašperíková DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

MITOGEN - Celoexómové sekvenovanie u pacientov s podozrením na primárne mitochondriopatie
Whole exome sequencing in patients with primary mitochondriopathies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Celoexómové sekvenovanie v multiplexných rodinách s hereditránou poruchou sluchu na Slovensku: identifikácia nových génových variantov
Whole exome sequencing in multiplex families with hereditary hearing loss in Slovakia: identification of novel gene variants
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY
Diagnostic and pharmacogenetic aspects of monogenic diabetes type MODY
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
DEAFGEN - Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchu na báze celonárodného skríningu
Identification of novel gene variants of hereditary hearing loss based on nationwide screening
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
HYPOMITGEN - Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ