Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Oleksandr Onufriienko, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • ONUFRIIENKO, Oleksandr - SAMUELY, Tomáš - SZABÓ, Pavol - MOSCHALKOV, V.V. - SAMUELY, Peter. BOSONIC TYPE OF SUPERCONDUCTOR-INSULATOR TRANSITION IN NANODIAMOND ARRAYS. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 288. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH
  • SAMUELY, Tomáš - ZHANG, G. - ONUFRIIENKO, Oleksandr - VOLODIN, A. - IWAHARA, N. - CHIBOTARU, L.F. - MOSCHALKOV, V.V. - SZABÓ, Pavol - SAMUELY, Peter. SUPERCONDUCTING FERROMAGNETIC NANODIAMOND. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 276. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH
  • ZHANG, Gufei - ZHONG, Yonghui - KORNEYCHUK, Svetlana - SAMUELY, Tomáš - LIU, Liwang - MAY, Paul W. - ZHENG, Xu - ONUFRIIENKO, Oleksandr - ZHANG, Xuefeng - VERBEECK, Johan - SAMUELY, Peter - MOSCHALKOV, V.V. - YANG, Zhaorong - RUBAHN, Horst-Gunter. Superconductor-insulator transition driven by pressure-tuned intergrain coupling in nanodiamond films. In Physical Review Materials, 2019, vol. 3, no. 3, art. no. 034801. (2.926 - IF2018). ISSN 2475-9953. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus