Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ľubomír Gábor PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* LED-SW - Jazykové a etnokultúrne procesy späté s tradičnými a netradičnými hodnotami v slovanskom kontexte
Linguistic and Ethnocultural Dynamics of Traditional and Non-traditional Values in the Slavic World
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Doba trvania: 1.4.2018 - 31.3.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ