Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ľubomír Gábor PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

SLAVMYT - Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov
Mythological conceptions about the world in the narrative sources in Slovakia in the system of Slavic linguistic and cultural relations
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gábor Ľubomír PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
* Stav a perspektívy etnolingvistického výskumu na Slovensku
State and Prospects of Ethnolinguistic Research in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Žeňuchová Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ